Om Kvinnor för mission

Kvinnor för mission är en förening av ca 1000 kvinnor med anknytning till Svenska kyrkans internationella arbete. Föreningen stöder kvinnor runt om i världen och sprider information i Sverige. 
 

Enligt stadgarna har Kvinnor för mission till uppgift att väcka och stärka intresset för mission, att tillsammans med kvinnor i den världsvida kyrkan synliggöra kvinnors situation och stärka deras ställning i kyrka och samhälle samt att stödja Svenska kyrkans internationella arbete.

En riksstyrelse ansvarar för den nationella verksamheten.
 

På det lokala planet genomförs verksamheten i första hand av lokalavdelningarna och de anslutna kretsarna, men också av de enskilda medlemmarnas trogna stöd och engagemang.
Lokalavdelningarnas styrelser skall årligen sända in årsavgiften, de under året insamlade gåvomedlen och kollekterna samt verksamhetsberättelsen.
 

Lokalavdelningar, kretsar och riksorganisationen bidrar ekonomiskt till olika kvinnoprojekt som Svenska kyrkans internationella arbete ansvarar för i samarbete med kyrkor och ekumeniska organisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern.

Missionsdagar 2016 - Ärkebiskopen på besök
Missionsdagar 2016 - Ärkebiskopen på besök
Kvinnor möter kvinnor - resan till Zimbabwe 2016
Kvinnor möter kvinnor - resan till Zimbabwe 2016
Årsmötet 2015
Årsmötet 2015

Bilder från årsmötet 2016