Kontakt


Kvinnor för mission

751 70 Uppsala

kvinnor.for.mission@svenskakyrkan.se


Styrelse

Ordförande
Anna-Lena Arousell Berglund
Nordanåvägen 7
820 75 Harmånger
anna-lena.berglund@svenskakyrkan.se
070-598 39 34


Siv Mellergård
Ärtvägen 56
831 65 Östersund
sivanmel_1@hotmail.com
073-41 70 483
 

Monika Kellerdal
Timmermansgatan 18 A
302 36 Halmstad
monikakellerdal@gmail.com
0732 03 55 74

Eva Noreborg
Folkungagatan 14B
753 36 Uppsala
eva.noreborg@svenskakyrkan.se
 
Birgitta Börstad
Talluddskviar 7C
621 41 Visby
birgitta.borstad@hotmail.com
070-74 30 819

Rose-Marie Probelius-Seger
Oskarshamns församling Box 175 
572 24 Oskarshamn
probelius45@gmail.com
073-0817463
 


Adjungerade


Wiola Persson
epost: wiolae.persson@gmail.com

Kassör

Lena Hognesius

Gimogatan 9

752 20 Uppsala

lena.hognesius(at)gmail.com

018-31 55 83

018-16 99 60


Revisorer
Linda Henriksson, Jättendal

Margot Elving Vogel, UppsalaLokalavdelningar

Uppsala
Ordf. Eva Noreborg
Folkungagatan 14 B
753 36 Uppsala

eva.noreborg@svenskakyrkan.se
018-24 84 23
070-547 84 23
 

Sundsvall
Vik. ordf. Wiola Persson
Sundsvalls församling Box 222
851 04 Sundsvall
Wiola.persson@svenskakyrkan.se
070-374 02 35

Sekr. Gudrun Söderholm
gullansoderholm@gmail.com
060-55 41 41


Oskarshamn
Ordf. Rose-Marie Probelius-Seger
Oskarshamns församling Box 175 
572 24 Oskarshamn

probelius45@gmail.com
073-0817463

Sekr. Barbro Kreutz
Barbro.kreutz@live.com
073-0259760
 

Östersund
Ordf. Anna Österholm
Gränsgatan 9
831 34 Östersund
070-216 35 89


Sekr. Berit Hoffman
Storgatan 15
831 30 Östersund

berit.hoffman@outlook.com

070-19 09 784

Halmstad
Ordf. Eva Larsson
Sigynsväg 59
302 75 Halmstad
hans-ingvar.larsson@telia.com
076-85 34 457

Sekr. Monika Kellerdal
Timmermansgatan 18 a
302 36 Halmstad
monikakellerdal@gmail.com
073-203 55 74


Gotland
Ordf. Kerstin Falk
Adelsgatan 32
621 57 Visby
rut.falk@gmail.com
070-780 32 36


Sekr. Christina Ahlgren
Irisdalsgatan 70
62142 Visby
christina.ahlgren@spray.se
073-945 90 45

Kontaktpersoner kretsar

Västerås domkyrkoförsamlings missionskrets
Birgitta Larsson
birglars@yahoo.se
 

 

 

Årsberättelser för lokalavdelningar hittar du härInspiratörer hittar du här.