Årsberättelse för Kvinnor för mission Gotland 2018

Vår förenings målsättning är "att väcka och stärka intresset för mission, att tillsammans med kvinnor i den världsvida kyrkan synliggöra kvinnors situation och stärka deras ställning i kyrka och samhälle, att stödja Svenska kyrkans internationella arbete"

Detta har vi under året uträttat genom olika föredrag och insamlingar.
Vi har fått lära oss mycket om kyrkans internationella kontakter runt om i världen Vi har fått inspiration att ta ansvar för vårt projekt Thusanang i Zimbabwe.

Styrelsen har bestått av Kerstin Falk, ordförande, Stina Holmgren, vice ordförande, Christina Ahlgren, sekreterare, Agneta Jacobsson, Birgitta Börstad, Eva Fast, Kersti Ottfalk, Elisabeth Larsson och Ulla Lundberg. Ersättare har varit Birgitta Jacobsson och Regina Göbel. Gullvi Jacobsson har varit adjungerad att sköta ekonomin. Birgitta Börstad är också ledamot av riksstyrelsen.

Styrelsen har under året haft sju sammanträden

Vid årsmötet 10 februari informerade Bimbi Ollberg om Visby stifts vänstift i Tanzania.

2018 års riksårsmöte för Kvinnor för mission arrangerades den17 mars av vår grupp här på Gotland. Marika Griehsel berättade om flyktingsituationen i världen. Biskop Sven-Bernhard presenterade stiftets bok "Här en strand vid nådens hav”. Domkyrkoorganist Claes Holmberg visade 1599 års nyrenoverade orgel. En grupp ledd av Örjan Klintberg underhöll oss med ett musikprogram om den gotländske lyrikern Gustaf Larsson. Niklas Gustafsson spelade musik under middagen.

Höstterminen började med att Kersti Karlsson, Kåge, i samband med en sopplunch i Terra Novakyrkan berättade om Kvinnors situation i Etiopien.

Vid en sopplunch i församlingshemmet i Visby presenterade Kerstin Falk, Birgitta Börstad, Agneta Jacobsson och Christina Ahlgren Kvinnor för missions verksamhet.

Vid en sopplunch i Vibble berättade Ursula Sundström om sitt år i Focolarebyn Fontem i Kamerun.

Vid kyrkkaffet i Visborgskyrkan informerade Kerstin Falk, Agneta Jacobsson och Birgitta Börstad om vad de fått lära sig vid Missionsmötet i Uppsala och ordförandeträffen i Halmstad.

Under året har Kvinnor för mission stått för kyrkkaffet i Domkyrkan Visby en söndag i månaden, samt vid Almedalsveckan och Medeltidsveckan och under advent. Vid Tacksägelsedagen hade vi försäljning av grönsaker, frukt, bröd och blommor. Behållningen av detta samt lotterier vid våra sammankomster har gått till projektet Thusanang i Zimbabwe.

Agneta Jacobsson och Kerstin Falk deltog i Missionsdagarna i Uppsala 22–23 september. Kerstin Falk och Birgitta Börstad deltog i ordförandesamling i Halmstad 10 november.

Föreningen har haft 38 betalande medlemmar och 3 hedersmedlemmar.

Kerstin Falk Stina Holmgren Christina Ahlgren
Birgitta Börstad Eva Fast Kersti Ottfalk
Agneta Jacobsson Elisabeth Larsson Ulla Lundberg