Årsberättelse för Kvinnor för mission Gotland.

Ett starkt engagemang för internationella frågor och för solidaritet med våra syskon över världen driver oss. Vi gläder oss åt gemenskap med kyrkor över hela världen. Detta driver oss till att ta  ansvar för att insamla medel till Svenska kyrkans internationella arbete. Vi har också kunskapstörst och lär oss genom föredrag om olika projekt dit personer rest eller i år varifrån personer besökt oss.

Under året har styrelsen bestått av ordförande Kerstin Falk, vice ordförande Stina Holmgren, sekreterare Christina Ahlgren, Birgitta Börstad, Eva Fasth, Kersti Ottfalk, Elisabeth Larsson, Alice Klintberg, Ulla Lundberg, ersättare Regina Göbel, Birgitta Jakobsson, adjungerad kassör Gullvi Jakobsson.

Styrelsen har under året sammanträtt sju gånger.

Thusanang betyder på språket sotho " Låt oss hjälpas åt ".Det är ett projekt i Zimbabwe, vilket hjälper barn, vars föräldrar drabbats av AIDs. Till detta projekt har vi genom många kyrkkaffen i Visby domkyrka samlat in pengar.  Domprosten Mats Hermansson lät också behållningen från försäljning av sina konstverk,ikoninspirerade presenningmålningar, genom Kvinnor för mission tillfalla projekt 129 för Svenska kyrkans internationella arbete i Zimbabwe.

Vid årsmötet 19 februari 2017 och vid en samling i Visborgskyrkan berättade Birgitta Börstad om en studieresa hon gjort med Kvinnor för mission till Zimbabwe. Vid högmässan i Visby domkyrka 23 april predikade Erik Berggren och höll ett seminarium om missionen. Det var kyrkofullmäktige i Visby domkyrkoförsamling, som inbjöd till detta möte.

Odhalayo Mpofu från Zimbabwe och Constance Dlamini från Swaziland besökte oss 27-29 maj. Vid kyrkkaffet söndagen 28 maj berättade de om kyrkorna i sina länder. De umgicks med olika personer ur styrelsen. Mycket uppskattad var en konsert i Almedalsbiblioteket. 
På måndagen mötte de Inger Hägg, som redogjorde för diakonin i Sverige. De gjorde ett besök på ungdomsmottagningen och besökte Det kristna bokcaféet Porten. På kvällen bjöd biskopsparet på middag.

Vid sopplunchen 29 oktober berättade Agneta Jakobsson om sin resa till Sydafrika med Svenska kyrkans internationella arbete. Bl a besökte hon P265 i Soweto, där marken är full av gifter från nedlagda urangruvor. Svenska kyrkan stöder Bench Marks foundation, som vill sätta press på företagen att rensa jorden.

Nu är vi i full gång att planera för det nationella årsmötet i Visby 16-18 mars 2018.

Med tacksamhet över allt som hänt i vår förening under år 2017 och med hopp och bön om ett gott arbete 2018 .
Visby i februari 2018.

Kerstin Falk
ordförande