Hur arbetar vi i Uppsala?

Program för vårterminen 2020 i S:t Pers församlingshem, Kvarntorget 4.

Möten äger rum måndagar i ojämna veckor kl. 13-15

13 januari
Jonas Jonson: ”Missionärerna – med betoning på kvinnor i svenska kyrkans mission”

27 januari Brödförsäljning
Stina Karltun: ”När människan reser sig”

10 februari
Rolf Larsson: ”De fattigas rikedom”

24 februari
Årsmöte

9 mars
Anna Hjelm: ”En värld av grannar” Interreligiös praktik för fred.

20 april Brödförsäljning
Katarina Sjöström: ”Mitt liv med SKUT”

4 maj
Birgitta Walldén: ”Mission som livsverk – vad hände sen?”

17 maj Utfärd till Gamla Uppsala kyrka.


För kaffe med bröd betalar var och en 30 kr.

Medlemsavgift för jan-dec 2020 är 50 kronor. Kan betalas kontant till kassören vid mötena i S:t Per eller till bg 803-2286,

Meddela din e-postadress till Katarina Sjöström till e-post ksuppsala@yahoo.se

Styrelsen för
Uppsala lokalavdelning av KVINNOR FÖR MISSION

Ordf Eva Noreborg, Folkungagatan 14 B,
753 36 Uppsala, tel 070-547 84 23,
e-post: eva.noreborg@svenskakyrkan.se

Agneta Stojkovic, Luthagsesplanaden 36 B,
75231 Uppsala, tel 070-539 92 06
e-post: stojkovicagneta@gmail.com

Kassör Katarina Sjöström, Vindhemsg 19 C,
752 27 Uppsala, tel 070-357 61 87
e-post: ksuppsala@yahoo.se

Ragnhild Greek, Vrå skogsväg 16,
741 46 Knivsta, tel 018-385202, 070-351 61 15, e-post: ragnhild.greek@gmail.com

Vallmy Rune, Kålsängsgränd 6 D,
753 19 Uppsala, tel 018-134997, 070-221 14 88,
e-post: cvrune@swipnet.se

Margot Elfving Vogel Tunagatan 5 A,
753 37 Uppsala tel 070-913 04 84
e-post: vink24@gmail.com

Berit Åhlander, Kungsängstorg 4,
753 19 Uppsala, tel 070-858 22 24
e-post: berit.ahlander@icloud.com

Medarbetardag i Uppsala stift 28 september 2019

Biskop Karin inbjöd alla medarbetare i Uppsala stift – anställda och volontärer – till en utbildningsdag i Gävle lördagen den 28 september 2019.
Kvinnor för mission var där med en utställning, som bemannades av Anna-Lena Arousell Berglund, Eva Noreborg och Birgitta Jagell.

Årsmöte 2019
Måndag 25 februari 2019 hade Kvinnor för mission i Uppsala sitt årsmöte. Den nya styrelsen består av Eva Noreborg ordförande, Agneta Stojkovic, Berit Åhlander, Katarina Sjöström, Margot Elfving Vogel, Ragnhild Greed och Vallmy Rune.
Årsmötesprotokollet för nedladdning

Program för kvinnor för mission, Uppsala

Vårterminen 2020 - för nedladdning

Verksamhetsberättelse 2018