Hur arbetar vi i Uppsala?

Program för vårterminen 2017
i S:t Pers församlingshem, Kvarntorget 4.
Busslinjer 3, (1, 9, 41)

Välkommen!

Måndag 30 januari kl 13
Birgit Stolt
Martin Luther, hjärtats och glädjens teolog

Tisdag den 31 januari kl 9.30-11.30
Arbetsgruppen samlas på Åsgränd 2A

Måndag 13 februari kl 13 (brödförsäljning)
Ingrid Brander
Vårt helgon Maria Elisabeth

Tisdag 14 februari kl 9.30-11.30 
Arbetsgruppen

Måndag den 27 februari kl 13
Årsmöte
Samtal om vår förenings framtid.

Tisdag 28 februari 9.30-11.30
Arbetsgruppen

Måndag den 13 mars kl 13
Mats Måhlqvist
Siphilile - att odla förebilder och bygga kyrka

Tisdag 14 mars
Arbetsgruppen

Måndag den 27 mars kl 13
(försäljning av bröd och påsksaker)
Kerstin Åsberg
Romer i Roman, Rumäninen

Tisdag 28 mars 9.30-11.30
Arbetsgruppen

Måndag 24 april kl 13
Lennart Lindgren
Om Samariterhemmet

Tisdag 25 april 9.30-11.30
Arbetsgruppen

Måndag 8 maj kl 13
Henrik Rosén 
Många utmaningar för kyrkorna i Indien

Söndag den 21 maj
Utfärd till Sigtuna.

Kaffe med bröd: 20 kr
Medlemsavgift för jan-dec 2017 är 50 kr, bg nr 803-2286. Kan betalas kontant till kassören vid mötena i S:t Per.
Kvinnor för Missions hemsida: www.medformare.se

  

Styrelsen för Uppsala lokalavdelning av
KVINNOR FÖR MISSION (tillsatt vid årsmötet 2017)

 

Ordf Eva Noreborg, Folkungag 14 B,
753 36 Uppsala, tel 24 84 23, 070 547 8423,
e-post: eva.noreborg@svenskakyrkan.se
 
Sekr. Gunilla Anderman, Mariedalsgatan 2,
733 54 Uppsala. Tel. 018-32 60 54
Gunilla.anderman@gmail.com
 
Barbro Engdahl, Torkelsg 30 E, 753 29 Uppsala,
tel 46 32 32, 076 800 2959,
e-post: barbroengdahl@gmail.com

Bitr kassör Ragnhild Greek, Vrå skogsväg 16,
741 96 Knivsta, tel 38 52 02, 070 351 6115,
e-post: ragnhild.greek@gmail.com

Gunvor Holmberg, Herrhagsv 403, 752 67 Uppsala,
tel 46 85 95, 070 229 0690,
e-post: guho@gmail.com

Vice ordf Vallmy Rune, Kålsängsgränd 6 D,
753 19 Uppsala, tel 13 49 97, 070 22 11 488,
e-post: cvrune@swipnet.se

Kassör Katarina Sjöström, Vindhemsg 19 C,
752 27 Uppsala, tel 432 31 41, 070 357 6187
e-post:ksuppsala@yahoo.se

Anna Timm, Kungsängsg 57 K, 753 18 Uppsala,
tel 42 21 77, 073 042 8152
 
Adj. Elisabet Bergman, Åsgränd 2 A, 753 10 Uppsala,
tel 13 09 64, 072 261 1501
e-post: ee.bergman@home.se

Program för kvinnor för mission, Uppsala

Vårterminen 2017 - utskriftsvänlig version


Verksamhetsberättelse 2015