Hur arbetar vi i Uppsala?

Medarbetardag i Uppsala stift 28 september 2019

Biskop Karin inbjöd alla medarbetare i Uppsala stift – anställda och volontärer – till en utbildningsdag i Gävle lördagen den 28 september 2019.
Kvinnor för mission var där med en utställning, som bemannades av Anna-Lena Arousell Berglund, Eva Noreborg och Birgitta Jagell.

Årsmöte 2019
Måndag 25 februari 2019 hade Kvinnor för mission i Uppsala sitt årsmöte. Den nya styrelsen består av Eva Noreborg ordförande, Agneta Stojkovic, Berit Åhlander, Katarina Sjöström, Margot Elfving Vogel, Ragnhild Greed och Vallmy Rune.
Årsmötesprotokollet för nedladdning

Kvinnor för mission i Uppsala

Program för höstterminen 2019
i S:t Pers församlingshem, Kvarntorget 4.

Välkommen!

Måndag 23 september kl 13
Claes Hedström

En B-plan för miljön – hemma och i kyrkan

Arbetsgruppen samlas på Åsgränd 2A tisdag 9.30-11.30

26-29/8 och 6-9/9 har Kfm besök från Zimbabwe och
Eswatini.

7-8/9 Kyrkokansliet inbjuder till möte Göra skillnad
Anmälan krävs

21-22 september Missionsdagar på Kyrkokansliet.
Anmälan krävs

Måndag 7 oktober kl. 13
Henrik Rosén

Rapport från vår systerkyrka i Indiens 100-årsfirande
och tankar om framtida relationer.


Arbetsgruppen samlas på Åsgränd 2A tisdag 9.30-11.30

Måndag 21 oktober kl 13 Brödförsäljning
Ingrid Kågedal

Gustava och bröderna i Ostafrika

Arbetsgruppen samlas tisdag 9.30-11.30

Måndag den 4 november kl 13
Sr Madeleine Fredell

Predika, lovprisa, välsigna - om kvinnor i Predikarorden

Arbetsgruppen samlas tisdag 9.30-11.30

Måndag 18 november kl 13
Maria Hillerdal

Möte med Koptiska kyrkan

Arbetsgruppen samlas tisdag 9.30-11.30

Söndag 1 december / 1a Advent
Försäljning i S:t Per


Måndag 2 december kl 13
Vi firar Advent


Kaffe med bröd: 30 kr

Medlemsavgift för jan-dec 2019 är 50 kr, bg nr 803-2286. Kan betalas kontant till kassören vid mötena i S:t Per.

Meddela din e-postadress till
Katarina Sjöström
ksuppsala@yahoo.se


Styrelsen för
Uppsala lokalavdelning av
Kvinnor för mission

Ordf Eva Noreborg, Folkungagatan 14 B,
753 36 Uppsala, tel 070-547 8423
e-post: eva.noreborg@svenskakyrkan.se

Agneta Stojkovic, Luthagsesplanaden 36 B,
75231 Uppsala, tel 070-539 9206
e-post: stojkovicagneta@gmail.com

Kassör Katarina Sjöström, Vindhemsg 19 C,
752 27 Uppsala, tel 070-357 6187
e-post: ksuppsala@yahoo.se

Ragnhild Greek, Vrå skogsväg 16,
741 46 Knivsta, tel 38 52 02, 070-351 6115,
e-post: ragnhild.greek@gmail.com

Vallmy Rune, Kålsängsgränd 6 D,
753 19 Uppsala, tel 13 49 97, 070-221 1488,
e-post: cvrune@swipnet.se

Margot Elfving Vogel Tunagatan 5 A,
753 37 Uppsala tel 070-913 0484
e-post: vink24@gmail.com

Berit Åhlander, Sysslomansgatan 6 A,
753 11 Uppsala, tel 13 37 35, 070-858 2224
e-post: berit.ahlander@icloud.com

Bilder från försäljning i Kyrkans hus den 22 oktober 2011.

Program för kvinnor för mission, Uppsala

Höstterminen 2019 - utskriftsvänlig version

Verksamhetsberättelse 2018