Hur arbetar vi i Uppsala?

Årsmöte 2019
Måndag 25 februari 2019 hade Kvinnor för mission i Uppsala sitt årsmöte. Den nya styrelsen består av Eva Noreborg ordförande, Agneta Stojkovic, Berit Åhlander, Katarina Sjöström, Margot Elfving Vogel, Ragnhild Greed och Vallmy Rune.
Årsmötesprotokollet för nedladdning

Program för vårterminen 2019
i S:t Pers församlingshem, Kvarntorget 4.

Välkommen!

Måndag 14 januari kl 13
Birger Olsson
15 år med Lunds missionssällskap

Måndag 28 januari kl 13. Brödförsäljning
Maria Eckerdal
Yngve Brilioths betydelse för den svenska högmässan
och andra viktiga ting


Måndag 11 februari
Herman Hallonsten
Philani – kvinnors och barns hälsa

Måndag 25 februari kl 13
Årsmöte.

Måndag 11 mars kl 13
Eva och Staffan Möne
Min diakonala gärning

15-17 mars Kfm årsmöte i Oskarshamn

Måndag 25 mars kl 13
Eric Knutsson
Om Paul och Lore Knutssons mission i Indien

Måndag 8 april kl 13 Påskförsäljning
Rose Katanga
Mitt liv och varför jag är kristen

Söndag 5 maj
Utfärd till Mariadöttrarna i Vallby

****************************
Kaffe med bröd: 30 kr

Medlemsavgift för jan-dec 2019 är 50 kr, bg nr 803-2286. Kan betalas kontant till kassören vid mötena i S:t Per.

Kvinnor för Missions hemsida: www.kvinnorformission.se

Styrelsen för
Uppsala lokalavdelning av
KVINNOR FÖR MISSION

Ordf Eva Noreborg, Folkungagatan 14 B,
753 36 Uppsala, tel 070-547 8423, e-post: eva.noreborg@svenskakyrkan.se

Agneta Stojkovic, Luthagsesplanaden 36 B,
75231 Uppsala, tel 070-539 9206
stojkovicagneta@gmail.com

Kassör Katarina Sjöström, Vindhemsg 19 C,
752 27 Uppsala, tel 070-357 6187
e-post:ksuppsala@yahoo.se

Ragnhild Greek, Vrå skogsväg 16,
741 46 Knivsta, tel 018-385202, 070-351 6115, e-post: ragnhild.greek@gmail.com

Vallmy Rune, Kålsängsgränd 6 D,
753 19 Uppsala, tel 018-134997, 070-221 1488,
e-post: cvrune@swipnet.se

Margot Elfving Vogel Tunagatan 5 A,
753 37 Uppsala tel 070-913 0484
e-post: vink24@gmail.com

Berit Åhlander, Sysslomansgatan 6 A,
753 11 Uppsala, tel 018-133735, 070-858 2224
e-post: berit.ahlander@icloud.com

Program för kvinnor för mission, Uppsala

Vårterminen 2019 - utskriftsvänlig version

Verksamhetsberättelse 2018