Hur arbetar vi i Halmstad?

Årsmöte Halmstads lokalavdelning

Halmstads kyrkliga missionskrets, lokalavdelning av föreningen Kvinnor för mission, har haft årsmöte.

Eva Larsson omvaldes till kretsens ordförande. Stadgeenliga val hölls och styrelsens medlemmar är: Gunne Björhag, Annica Engdahl, Britt-Marie Blidö, Doris Malmberg, Margaretha Haraldsson, Siv Andersson och Monika Kellerdal.

I verksamhetsberättelsen framgick att kretsen samlat in och fördelat 42.000 kr till missionsprojekt och Svenska kyrkans internationella arbete.

Medlemmarna träffas under terminen var 14:e dag till andakt, gemenskap och föredrag.

I verksamheten framöver planeras för mottagande av kvinnor från Luthers-Evangeliska kyrkan i Swaziland och Sydafrika 29/8-5/9-19. Vidare i planeringen finns höstens stora insamling som avslutas med kretsens julmarknad i november.

Halmstads kyrkliga missionskrets.
Programmet för våren 2018 visas nedan, och kan laddas ned här.