Hur arbetar vi i Halmstad?

Halmstads kyrkliga missionskrets.
Programmet för hösten 2019 visas nedan, och kan laddas ned här.

Årsmöte Halmstads lokalavdelning

Halmstads kyrkliga missionskrets, lokalavdelning av föreningen Kvinnor för mission, har haft årsmöte.

Eva Larsson omvaldes till kretsens ordförande. Stadgeenliga val hölls och styrelsens medlemmar är: Gunne Björhag, Annica Engdahl, Britt-Marie Blidö, Doris Malmberg, Margaretha Haraldsson, Siv Andersson och Monika Kellerdal.

I verksamhetsberättelsen framgick att kretsen samlat in och fördelat 42.000 kr till missionsprojekt och Svenska kyrkans internationella arbete.

Medlemmarna träffas under terminen var 14:e dag till andakt, gemenskap och föredrag.

I verksamheten framöver planeras för mottagande av kvinnor från Luthers-Evangeliska kyrkan i Swaziland och Sydafrika 29/8-5/9-19. Vidare i planeringen finns höstens stora insamling som avslutas med kretsens julmarknad i november.