Kvinnor för mission Visby

Kvinnor för mission Gotland, årsmöte 2019

Lokalavdelning Gotlands årsmöte mars 2018

Bimbi Ollberg berättade engagerat om Visby Stifts nya vänstift i Tanzania. Alice Klintberg avtackades efter många års trogen tjänst i Kvinnor för mission.