Kvinnor för mission Östersund

Vi inbjuder till Måndagscaféer 2 gånger i månaden i Församlingsgården.

Tid: 13.00-14.30

Program våren 2019:

14 januari, 28 januari, 11 februari Årsmöte, 25 februari, 11 mars, 25 mars, 8 april, 27 april Vårförsäljning, 13 maj och 27 maj.

Vid cafétillfällena har vi ofta haft en inbjuden gäst som på något sätt medverkat i programmet, t.ex. med föredrag, musik, sång.

Höstterminen startar i mitten av september.

Kontaktperson: Anna Österholm Gränsgatan 9 A 83134 Östersund tel. 063-516229, 070-2163589