Lokal verksamhet

Självständiga lokalavdelningar och kretsar ordnar regelbundna möten med föredrag och annan kunskapsförmedling. Verksamheten varierar från ort till ort. Försäljningar och andra former för insamling förekommer på flera orter. Några deltar  i projektet Kvinnor möter/stöder kvinnor, några samarbetar med stiftsgruppen inom Kvinnor i Svenska kyrkan och flera är aktiva i den lokala församlings eller i stiftets internationella grupp.

Kvinnor för mission Visby

Kvinnor för mission Gotland, årsmöte 2019

Lokalavdelning Gotlands årsmöte mars 2018

Bimbi Ollberg berättade engagerat om Visby Stifts nya vänstift i Tanzania. Alice Klintberg avtackades efter många års trogen tjänst i Kvinnor för mission.

Oskarshamn

Bilder från torgkaffe samt sång med Arnold och Åke, april 2016

Uppsala

Bilder från försäljning i Kyrkans hus den 22 oktober 2011.

Här finns
Kvinnor för mission

Sundsvall     
Östersund          
Oskarshamn 
Gotland              
Halmstad    
Uppsala 
  


Årsavgift

En lokalavdelning beslutar själv storleken på den avgift per medlem, vilken ska betalas in till riksstyrelsen.

Avgiften för  krets är 300 kr

och för enskild medlem 100 kr. Sätt in medlemsavgiften på Kvinnor för missions bankgiro 5412-2387. Glöm inte att skriva namn, adress och födelsedatum.