Kvinnor möter kvinnor

Kvinnor möter kvinnor 2019

Kvinnor för mission har under tiden 26/8-9/9 besök av 3 kvinnor från Zimbabwe och 3 kvinnor från eSwatini (Swaziland).Efter samling och information i Uppsala åker de 2 och 2 ut till lokalavdelningarna i Visby, Oskarshamn, Halmstad, Sundsvall och Östersund. Vistelsen avslutas i Uppsala med GÖRA SKILLNAD-dagarna och hemresa sker 9/9
 

Projektet

Handtvätt före maten

 

Sedan 2008 arbetar Kvinnor för mission med projektet Kvinnor möter/stödjer kvinnor. Syftet är att skapa relationer och lära av varandra. Fokus har sedan projektet startat legat på Afrika. I möten mellan kvinnor från Afrika och Sverige har vi fått tillfälle att lyssna på varandras berättelser och lära av andra kvinnors erfarenheter och engagemang.
 
Vid internationella Forumhelgen i Uppsala hösten 2009 och på Världens fest i Växjö 2010 ordnades workshops med titeln Verkligt möte. Det blev intressanta dialoger mellan kvinnor från Sverige och kvinnor från Zimbabwe. Pastor Constance Mamba från Swaziland medverkade på missionsdagarna 2008 och mötte även ett flertal lokalavdelningar. Året därpå gjorde pastor Elitha Moyo från Zimbabwe en liknande resa till Sverige.
 
Under två veckor i juli-augusti 2011 genomfördes en resa till Zimbabwe, då 12 kvinnor från Sverige besökte det västra stiftet. Du kan läsa en dagbok från resan.
Constance och Odhalayo besökte Sverige i maj 2017
Besök i Bulawayo South Parish 2016

Caroline Pereira från Sydafrika medverkade vid Verkligt möte på Världens fest i Växjö 2-6 juni 2010.

Pastor Elitha Moyo från Zimbabwe i Sverige 2009.