Kvinnor möter kvinnor

Kvinnor möter kvinnor 2017

Kvinnor för mission har flera år i rad bjudit in kvinnor från Zimbabwe till Sverige för att bland annat deltaga i Världens fest. Så gör vi även detta år. Men vi har utökat inbjudan till att även gälla kvinnor från Swaziland. Den 23 maj anländer alltså 3 kvinnor från Vashandirirörelsen i Zimbabwe och 3 kvinnor som är engagerade i Siphilile – Mentor Mothers i Swaziland. Alla 6 kvinnorna kommer att först tillbringa några dagar i Uppsala varefter de kommer att sändas ut 2 och 2. De två, som ska norr ut får besöka Hudiksvall, Harmånger, Härnösand, Östersund och slutligen Världens fest i Västerås
Två personer ska österut till Visby och Oskarshamn och Västerås. Och två personer ska söderut till Halmstad med omgivning innan de far till Västerås.

I menyn till vänster kan du läsa mer om besöket!

Projektet

Handtvätt före maten

 

Sedan 2008 arbetar Kvinnor för mission med projektet Kvinnor möter/stödjer kvinnor. Syftet är att skapa relationer och lära av varandra. Fokus har sedan projektet startat legat på Afrika. I möten mellan kvinnor från Afrika och Sverige har vi fått tillfälle att lyssna på varandras berättelser och lära av andra kvinnors erfarenheter och engagemang.
 
Vid internationella Forumhelgen i Uppsala hösten 2009 och på Världens fest i Växjö 2010 ordnades workshops med titeln Verkligt möte. Det blev intressanta dialoger mellan kvinnor från Sverige och kvinnor från Zimbabwe. Pastor Constance Mamba från Swaziland medverkade på missionsdagarna 2008 och mötte även ett flertal lokalavdelningar. Året därpå gjorde pastor Elitha Moyo från Zimbabwe en liknande resa till Sverige.
 
Under två veckor i juli-augusti 2011 genomfördes en resa till Zimbabwe, då 12 kvinnor från Sverige besökte det västra stiftet. Du kan läsa en dagbok från resan.
Constance och Odhalayo besökte Sverige i maj 2017
Besök i Bulawayo South Parish 2016

Caroline Pereira från Sydafrika medverkade vid Verkligt möte på Världens fest i Växjö 2-6 juni 2010.

Pastor Elitha Moyo från Zimbabwe i Sverige 2009.