Kommunikation

Rundbrev  

Rundbrev skickas från Riksstyrelsen till lokala ordförande och sekreterare och till enskilda medlemmar. De informerar sedan medlemmarna på de lokala mötena.

 

 

Anmälan till utskick av rundbrev