Kommunikation

Rundbrev  

Rundbrev skickas från Riksstyrelsen till lokala ordförande och sekreterare och till enskilda medlemmar. De informerar sedan medlemmarna på de lokala mötena.

 

 

Anmälan till utskick av rundbrev

RUNDBREV
December 2019
Maj 2019
December 2018
Juli 2018
November 2017
Juli 2017

För tidigare rundbrev se vårt arkiv