Förhindra våld mot kvinnor 
P245

Svenska kyrkan och ACT-alliansen stöttar kvinnorna att organisera sig i självhjälpsgrupper, föreningar mot våld och fackföreningar. Då ökar deras möjlighet att stärka varandra och förändra sin situation. Då kan de också kräva sina rättigheter gentemot myndigheterna.

Läs mer om projektet på https://svenskakyrkan.se/P245

Vill du stödja detta projekt, skicka din gåva till Kvinnor för missions bg 5412-2387. Märk din inbetalning med P 245