Hur arbetar vi?

Kvinnor för mission har verksamhet på nationellt plan och i lokala avdelningar och kretsar. Föreningen samarbetar med Svenska kyrkans internationella arbete.

Sammanfattning av styrelsemöte 2019-05-18

Mötet koncentrerades f f a kring planeringen för våra afrikanska gäster 26/8-9/9.
Angående ekonomin har Härnösand och Visby stift bidragit med pengar likaså Göteborgs missionssällskap. Växjö och Uppsala stift har inte hört av sig.
Programmet för gästerna följer förra gångens planering. Först samling för alla i Uppsala för generell och lokal information. Sedan reser kvinnorna ut till lokalavdelningarna två och två. Vistelsen avslutas i Uppsala med GÖRA SKILLNAD-dagarna.
Kvinnor för mission kommer att erbjuda arrangörerna för Göra Skillnad medverkan.
Kfm kan ha Workshop. Möjligt för Nomsa Khumalo från Swaziland att berätta om
PWL (bönekvinnonrna i Swaziland och Sydafrika)
Kfm kan visa en utställning och vidare informera både enskilda och större grupper om vårt arbete.
Nästa styrelsemöte 24/8 i Uppsala

Sammanfattning av styrelsemöte 2019-01-25

Vi gick igenom agendan för årsmötet i Oskarshamn. Vi beslöt att bjuda in som, observatörer, intresserade från Nybro och Mörkö församlingar.
26/8-9/9-19 är Kfm igen värdar för kvinnor från Swaziland och Zimbabwe. Lokala grupper och kretsar får som förra gången planera program. Vi kommer denna gång att söka bidrag från alla berörda stift förutom Lunds Missionssällskap. Eva beställer nu flygbiljetter för gästerna.
Kfm har fått inbjudan att komma till Mörkö församling för information om vårt arbete. Eva Noreborg besöker dem i april. 

Ordförandekonferens 9-11 november 2018 i Halmstad

Under veckoslutet 9-11 november samlades kvinnor från alla lokalavdelningarna i Kvinnor för mission för ordförandekonferens i Halmstad.
Meningen med dessa årliga möten är att fördjupa gemenskapen med varandra och vår uppdragsgivare Jesus Kristus.
Vi vill inspirera varandra i vårt fortsatta arbete både lokalt och internationellt.
Under lördagsförmiddagen berättade Monika Kellerdal och visade bilder från resan
till Swaziland där Eva Noreborg, Rose-Marie Probelius Seger och Monika Kellerdal deltog i återträffen för våra afrikanska gäster 2017.
Före lunchen fick deltagarna möta fyra kvinnor i Bibeln. Ulrika Hallén församlingspedagog från Harplinge berättade i dramatiserad form om Hanna, Noomi, kvinnan vid Sykars brunn och Lydia. Rubriken på föredraget var ”TA EMOT OCH GE VIDARE” Till det föredraget var också församlingsborna inbjudna.
Efter lunchen guidades deltagarna i S:t Nikolai kyrka av vaktmästaren Peter Lundqvist. Han delade med sig av sina omfattande kunskaper om kyrkan och dess intressanta historia.
Eftermiddagen ägnades sedan åt att utbyta tankar och erfarenheter i vårt lokal arbete.
Kvällen inleddes med att diakon Gunne Björhag ledde oss i helgmålsbön i församlingshemmets andaktsrum
Dagen avslutades med gemensam middag på församlingshemmet och vi då också lyssna till Elin Pihl och Vendela Westerberg som tillsammans sjöng till sitt pianospel.
Efter söndagens högmässa i S:t Nikolai kyrka åt man gemensam lunch innan deltagaren startade sin resor hem med flyg, tåg och bil.

Sammanfattning av styrelsemöte i Halmstad 9/11-18 i samband med ordförandesamlingen

Styrelsen godkände budgeten för resan till Afrika.
Kfm planerar att till 26/8-9/9-19 bjuda in 3 kvinnor från Zimbabwe och 3 kvinnor från Swaziland. Kontakt har tagits med Vashandirikvinnorna i Zimbabwe och Prayer Women´s League i Swaziland. Vi planerar för ekonomi och program för deras vistelse och resa till Sverige.
Till årsmötet 16-17/3 2019 i Oskarshamn kommer vi att föreslå en stadgeändring som innebär att alla lokalavdelningar blir representerade i styrelsen.
Ordförande ska skriva ett rundbrev där kallelse till årsmötet också ingår.

Sammanfattning av styrelsemöte 8 september 2018

- Rapport från resan till Swaziland. Genomgång av resans ekonomi och tankar kring vårt fortsatta arbete med utbyte med Zimbabwe och Swaziland.
- Vill bjuda in 3 kvinnor från Zimbabwe och 3 kvinnor från Swaziland till september 2019 i samband med Inspirationsdagarna i Uppsala. Dagarna går under rubriken ”Göra skillnad”.
- Vi vill öppna ett konto på hemsidan för att samla in pengar för Afrikautbytet.
- I höst är det ordförandesamling i Halmstad 10 november.
- Nästa årsmöte hålls i Oskarshamn 16-17 mars 2019

Sammanfattning av styrelsemöte 27 april 2018

Vi följde upp årsmötet i Visby som blev så lyckat och välordnat på alla sätt.
Anna-Lena redogjorde Kfm:s besök i Nybro. Anna-Lena och Monika var inbjudna att berätta om Kfm för församlingens alla syföreningar.
Vi planerade vidare för ordförandesamlingen i Halmstad 9-11 november och vi funderade också på talare till årsmötet i Oskarshamn i mars 2019. Man måste ha lång framförhållning när det gäller att hitta föredragshållare.
Vi gick också igenom finansieringen av Kfm:s deltagare i återträffen i Swaziland 6-16 juni. De tre som åker är Eva Noreborg- Uppsala, Rose-Marie Probelius Seger – Oskarshamn och Monika Kellerdal- Halmstad. Deltagarna bidrar med 7.000kr var.
Kfm ger 10.000kr till zimbabwernas uppehälle och 10.000 kr till Kfm:s uppehälle
Vi använder också pengar från arv av Anna Lindgren.
Eva berättade slutligen om SEK:s årsmöte som innehöll intressanta programpunkter, bl a tillbakablickar på det stora Kyrkomötet i Uppsala 1968, kallat U-68

Sammanfattning av viktiga punkter vid styrelsemöte
18-01-12

Anna-Lena berättade om resan till Zimbabwe veckan för jul. Det var avtackning av en biskop och invigning av en ny.
Vi gick igenom det sista i planeringen av årsmötet i Visby 17-18 mars. Anna-Lena och Monika ska 16 mars besöka Nybro och deltaga i en inspirationsdag för syföreningar och engagerade i internationella arbetet.
Lena gick igenom vår ekonomi och vi beslutade att bidraga till uppehället för de afrikanska kvinnorna under återträffen i juni
Vi skissade också på programmet till ordförandeträffen i Halmstad 10-11 november.

Viktiga punkter från senaste styrelsemötet, Oskarshamn 17-10-22

Ordförande har fått ett brev från Nybro i Småland. De önskar att Kfm kommer till en träff med syföreningar under första kvartalet 2018. Anna-Lena och Monika ska försöka göra detta i samband med resan till Visby.

Styrelsen har beslutat att sända tre medlemmar i Kfm till de afrikanska gästernas återträff i Swaziland 18-06-06. Detta under förutsättning att vi får en inbjudan. 

Diskussion och genomgång av planeringen för årsmötet i Visby 17-18/3-2018

Brev till församlingarna

Hämta denna folder riktad till de kyrkliga arbetsgrupperna

Ordförandekonferens i Östersund 14-16 oktober 2016

KVINNOR FÖR MISSION

Välkommen till ordförandekonferens den 14-16/10

Denna gång samlas vi i Östersund

Program:

Fredag. Eftersom vi tror att de flesta kommer till Östersund med tåg eller flyg under fredag em börjar vi med en träff i Församlingsgården

kl. 18.00 då en sallad serveras. Där och då får vi också tillfälle att presentera våra lokala grupper för varandra.

Lördag. Frukost äter vi på hotellet.

Kl. 9.30 samlas vi till morgonbön i Församlingsgården där vi sedan delar upplevelserna från Zimbabwe med varandra. Detta gäller såväl resenärer som hemmavarande. Vi samtalar också om utformningen av nästa års mottagande av gäster till Sverige. Vilka är beredda att ta emot? Skall gästerna följas åt eller ska någon uppleva de norra delarna av Sverige och någon annan de södra? Under samtalets gång blir det fm-kaffe.

Kl.12.00 äter vi lunch

Kl 13.00 får vi en inblick i ”Kvinnors roll i freds- och försoningsarbete” med hjälp av Kerstin Pihl. Denna punkt är offentlig.

Kl. 18.00 blir det middag och någon form av underhållning

Söndag. Frukost på hotellet.

Kl. 11.00 Gudstjänst i Östersunds kyrka, därefter kyrkkaffe med smörgås innan vi skiljs åt för denna gång.

Bokning av boende gör man på hotell Älgen, Storgatan 61, tel. 063-517525. Meddela att du ska på konferens med Kvinnor för mission och ankomsttid.

Anmälan till konferensen gör man till Siv Mellergård 073-4170483 eller e-post sivanmel_1@hotmail.com

Kom ihåg att meddela ev. matallergi.

Varje lokal grupp av Kfm får anmäla 2 personer. Resa och konferenskostnad betalas av riksorganisationen.

Väl mött i Östersund
Anna-Lena Arousell Berglund 070-5983934

Ordförandekonferens Oskarshamn 26 september 2015

Ta mig till havet...

Med olika färdmedel tog vi oss till Oskarshamn, staden vid vattnet.
Vatten; var temat för årets Ordförandekonferens.
Representanter från lokalavdelningarna blev inkvarterade i stans gamla Badhus – numera Hotell Ett.
Vi började lördagen i Kristinebergskyrkan med att ta emot livets vatten av prästen Jonna Hennig.

Efter en stärkande kopp kaffe gick vi över till Garderoben, Oskarshamns secondhandbutik, för information om verksamheten som är handledning och språkpraktik utöver försäljning.
Tillbaka i kyrkan gav Carina Duvlund information om församlingens språkcafé med volontärer samt om hur de hanterar EU-medborgarna som finns utanför stans affärer.

Birgitta Grimheden som varit i Zimbabwe under många år och var den som var med när Thusanang startade berättade om starten och sin tid som koordinator för projektet. Agneta Jürisoo tog vid i såväl Zimbabwe som hos oss i berättandet om Thusanang, som nu pågått i 24 år. Ordet betyder: Kom låt oss hjälpas åt.

Vi hjälptes åt med förflyttning till församlingshemmet i innerstan, där lunchen stod förberedd för oss. Nästa intressanta föredrag höll prästen Katarina Hedqvist i. Hon och hennes man Magnus har under sex år arbetat i Costa Rica.
Resten av eftermiddagen delade vi våra erfarenheter från vårt lokala arbete i kretsar och lokalavdelningar.
Eva Noreborg redogjorde för de krav som Mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har på föreningar som söker pengar.
För vår del ska det framgå att vi arbetar för att stärka kvinnors ställning.
Efter helgmålsbönen gjorde vi en kortare paus innan vi samlades på Badholmen, en restaurang vid vattnet, för att inta dagens middag: Fisk.
Eftersom vi var vid havet sjöng vi lite båtlåtar tillsammans.
Här slutade egentligen konferensen men de flesta stannade kvar och deltog i högmässan, kyrkkaffet och en gemensam lunch i församlingshemmet före hemresan.

Kvinnor möter kvinnor

Kvinnor för mission fortsätter kontakten med kvinnor i Zimbabwe. Under tiden 19 maj - 2 juni 2014 var tre Kvinnor från Västra stiftet i  Zimbabwe här på besök.
Läs om deras besök i dagboken i fliken upp till vänster. 
Se även deras tankar från besöket.

Verksamhetsplan 2016

 

MÖTEN

Missionsdagar på våren med föredrag, seminarier, workshops och gudstjänster i samarbete med Kvinnor i  Svenska kyrkan.

Missionsdag på hösten tillsammans med Svenska kyrkans internationella arbete.

Internationellt kvinnomöte ungefär vartannat år i anslutning till Världens fest.

Lokalavdelningarna i Kvinnor för mission träffas oftast varannan vecka för att lära sig mera om Svenska kyrkans internationella arbete, främst bland kvinnor.
 

PROJEKT

Kvinnor möter/stödjer kvinnor

I olika former, bl a "Verkliga möten", träffas kvinnor från olika länder och kulturer för att dela erfarenheter och lära av varandra. Kvinnor från Sydafrika och Zimbabwe har kommit till Sverige för att berätta om sina erfarenheter och svenska kvinnor har nyligen besökt Zimbabwe.
 

INSAMLING

Att ekonomiskt stödja kvinnor i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern är en viktig del av  verksamheten. Insamling sker året om och lokalavdelningarna ordnar försäljningar för att samla in pengar.
 

KOMMUNIKATION

medformare.se

Hemsidan är en kunskaps- och informationskanal. Här kan man få information om forskning, konferenser, litteratur osv.

Rundbrev skickas till lokalavdelningar och kretsar fyra gånger om året.

Utställningar från resor till Centralamerika 2003 och till Israel/Palestina 2006 lånas ut gratis.