Fördjupa dig

LÄNKAR TILL ANDRA ORGANISATIONER
 
Svenska kyrkans internationella arbete
 
Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSk
 
Svenska kyrkans unga
 
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK
 
Sensus studieförbund

 

Svenska missionsrådet

info@missioncouncil.se

http://www.missioncouncil.se 

 

Svenska institutet för missionsforskning

www.teol.uu.se - klicka sedan på Länka: Svenska Institutet för Missionsforskning

Gedigen litteraturlista

På Våreld/Missionsdagarna 2012 höll Gertrud Åström föreläsningen Kunskapsresa om jämställdhet. Här finner du hennes gedigna litteraturlista.

OM KVINNOR FÖR MISSION


En kvinnlig kallelse vid 1900-talets början.
Svenska kvinnors Missionsförenings förhållande till sina handlingsramar under dess
första 25 år. Emma Skäringer. C-uppsats, Linköpings
universitet 2001.


Svenska kvinnors missionsförening – vad den är och
vad den vill
. Elin Silén, Gertrud Aulén. Svenska
kyrkans missionsstyrelse Uppsala, 1918.


Svenska kvinnors missionsförening 1903-1916 – en
organisation av och för kvinnor.

C-uppsats av Ingrid Ridderstedt. Historiska institutionen vid Uppsala universitet, 1983.


På vidsträckta fält. Svenska kyrkans syföreningar 1844-2004.
Redaktör: Cecilia Dahlbäck. Verbum 2005


100 år av kvinnokraft. Josephine Carlsson.
Kvinnor för mission, 2003.
 

Svenska kyrkans syföreningar 1844-2003.
Cecilia Wejryd. Verbum, Kvinnor i Svenska kyrkan och Svenska kyrkan 2005.
 

OM MISSION

www.svenskakyrkan.se/Internationellt
finns material att ladda ner och texter att läsa om mission och internationell diakoni.