Bli medlem

Som medlem i Kvinnor för mission är du med och stödjer Svenska kyrkans internationella arbete. Kvinnor för mission vill tillsammans med kvinnor i den världsvida kyrkan synliggöra kvinnors situation och stärka vår ställning i kyrka och samhälle.

SÅ HÄR GÖR DU

Årsavgift 100 kr betalas till Kvinnor för missions bankgiro 5412-2387. Ange namn, adress, gärna mail-adress, födelseår och -månad. 

Ungdomsstyrelsen, som ger anslag till föreningen, kräver att medlemmarnas ålder anges, så att det är tydligt att ingen är under 15 år.