Årsmöte 7 mars 2015

Uppsala den 7 mars 2015

Kvinnor för mission – riks var samlade till årsmöte på Kyrkans Hus.

Vi var ca 35 kvinnor och män som samlades för att dela erfarenheter och hålla årsmöte
Dagen började i kapellet Marias lovsång där Carina Duvlund ledde morgonbönen. Efter kaffet hälsade ordförande Ann-Lena Arousell Berglund oss välkomna. Eva Noreborg, som är ordförande i lokalavdelningen i Uppsala hälsade oss välkomna samt berättade om programmet.

Två kvinnor, som arbetar på Kyrkokansliet berättade om två projekt  inom Svenska Kyrkans Internationella arbete. Karin Lawenius berättade om Bangladesh, projekt P 41 och Sanna Bülow berättade om Etiopien.

Efter en uppiggande lunch med härlig gemenskap gick vi över till Diakonins Hus där diakon Marie Strandgren tog emot oss och berättade om verksamheten.

Den inriktar sig inte på grupper, utan på kompetensutveckling och att lotsa besökarna till hemförsamlingarna. De samtalade mycket om ”vems” är uppdraget. Kyrkans eller annan aktörs.  Gränsdragning är viktigt.

Efter en styrkande kaffetår kom årsmötet.

Eva Noreborg och Monica Kellerdal satt i presidiet och Anna-Lena Arousell Berglund var den som för oss andra drog verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen. Ingeborg och Tore Furberg var två av medlemmarna som deltog denna dag.

Redan innan dagen var över hade den nya styrelsen ett konstituerande möte
där Lena Hognesius och Agneta Stojkovic var med.

Dagen avslutades med att Tord Harlin visade sina egna bilder till en psalm.
Två ska det vara för vi fick höra två psalmer och se två bildserier.

Styrelsen som finns med på sista bilden blir fullskalig om man dubbelklickar på den: Lena Hognesius, kassör, Monika Kellerdal, sekreterare, Agneta Stojkovic,
Berit Åhlander, Eva Noreborg, vice ordförande, Anna-Lena Arousell Berglund, ordförande, Carina Edling Duvlund.

Ordförandekonferens Oskarshamn 26 september 2015

Ta mig till havet...

Med olika färdmedel tog vi oss till Oskarshamn, staden vid vattnet.
Vatten; var temat för årets Ordförandekonferens.
Representanter från lokalavdelningarna blev inkvarterade i stans gamla Badhus – numera Hotell Ett.
Vi började lördagen i Kristinebergskyrkan med att ta emot livets vatten av prästen Jonna Hennig.

Efter en stärkande kopp kaffe gick vi över till Garderoben, Oskarshamns secondhandbutik, för information om verksamheten som är handledning och språkpraktik utöver försäljning.
Tillbaka i kyrkan gav Carina Duvlund information om församlingens språkcafé med volontärer samt om hur de hanterar EU-medborgarna som finns utanför stans affärer.

Birgitta Grimheden som varit i Zimbabwe under många år och var den som var med när Thusanang startade berättade om starten och sin tid som koordinator för projektet. Agneta Jürisoo tog vid i såväl Zimbabwe som hos oss i berättandet om Thusanang, som nu pågått i 24 år. Ordet betyder: Kom låt oss hjälpas åt.

Vi hjälptes åt med förflyttning till församlingshemmet i innerstan, där lunchen stod förberedd för oss. Nästa intressanta föredrag höll prästen Katarina Hedqvist i. Hon och hennes man Magnus har under sex år arbetat i Costa Rica.
Resten av eftermiddagen delade vi våra erfarenheter från vårt lokala arbete i kretsar och lokalavdelningar.
Eva Noreborg redogjorde för de krav som Mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har på föreningar som söker pengar.
För vår del ska det framgå att vi arbetar för att stärka kvinnors ställning.
Efter helgmålsbönen gjorde vi en kortare paus innan vi samlades på Badholmen, en restaurang vid vattnet, för att inta dagens middag: Fisk.
Eftersom vi var vid havet sjöng vi lite båtlåtar tillsammans.
Här slutade egentligen konferensen men de flesta stannade kvar och deltog i högmässan, kyrkkaffet och en gemensam lunch i församlingshemmet före hemresan.

Missionsdagar 10-11 oktober 2015