Läs sidan 8-9 i Kyrkobladet, Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby!

På besök i Victoria Falls, en luthersk församling som ligger i det västra stiftet i Zimbabwe
Kvinnor för mission på resa till Zimbabwe

Resan till Zimbabwe

Tolv kvinnor från Kvinnor för mission reste till Zimbabwe sommaren 2011.

I september 2012 kom 8 kvinnor från Zimbabwe i retur!

Se videon Dansglädje på Manama i Zimbabwe

Resan till Zimbabwe 2011

Sedan 2008 arbetar Kvinnor för mission med projektet Kvinnor möter/stöder kvinnor. Syftet är att skapa relationer och lära av varandra. Fokus har sedan projektet startat legat på Afrika.

 

Efter två års planerng och kommunikation med kvinnorna i det västra stiftet i Zimbabwe kvinnor i den Lutherska kyrkan i Zimbawe var dags för en grupp svenska kvinnor att åka! Resan till Bulawayo, Victoria Falls och Manama började när vi lämnade Arlanda och Landvetter den 27 juli 2011. Vi var tillbaka i Sverige igen den 10 augusti.

 

Nästa steg i vårt vänskapsbygge är att få ett returbesök. Vi hoppas kunna bjuda minst 6 kvinnor från västra stiftet i Zimbabwe till Sverige i samband med Världens fest i Malmö 2012.

 

Tolv kvinnor från västkusten och östkusten berättar om var sin dag i en dagbok, som publiceras här. Klicka på namnen till vänster för att läsa dagboken.

 

Ett av våra resmål var Thusanang, som drivs av den Lutherska kyrkan i Zimbabwe. Det är ett program som bygger på utbildning av volontärer, som kan utföra hemsjukvård i första hand för HIV/AIDS-sjuka. Information om hur man kan förebygga och behandla AIDS är en annan viktig del av arbetet. Där det finns familjer utan föräldrar, s.k. child-headed housholds, ger man praktiskt och ekonomoiskt stöd för att barnen ska kunna gå i skola.

 

Klicka på bilderna, så förstoras de!

Thusanang i Manama

 

Agneta Jüriso har skickat  berättelser från Thusanangs vardag. Mawane story

Mawane CHH

Kgotsafalo

Kgotsafalos rullstol

En dag på Thusanang 

En berättelse om Polite

 

Ordförklaring

CHH Child-headed households, hushåll där alla medlemmar är under 18 år.

OVC Orphans and Vulnerable Children, föräldralösa och sårbara barn.

HBC Home-based care, hemsjukvård utförd av utbildade volontärer.