Bilder från försäljning i Kyrkans hus den 22 oktober 2011.