Höstens stora missionsförsäljning i Uppsala

Lördag 22 oktober kl 10.30-14

FÖRSÄLJNING i Kyrkans Hus

Sysslomansgatan 4, Uppsala

Välkomna!