Program
  

Program för årsmötet i Sundsvall återfinns nedan.
För mer information: ladda ner programbladet

Välkommen till Sundsvall
17–19 mars 2017
Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka & Kyrkans Hus


PROGRAM

Fredag 17/3
Ankomst och inkvartering på Scandic Sundsvall City.
 
Lördag 18/3
09:00 Morgonbön i Gustav Adolfs kyrka ledd av vår ordförande AnnaLena Arousell Berglund.

 
9:30 Registrering + förmiddagsfika i Kyrkans hus.
 
10:00 Tanzania, genderfrågor och utveckling på landsbygden Gunilla Alex delar med sig av sina erfarenheter från Tanzania.
 
11:10-11:50 Marie Bergman och Monica Thuresson ger en introduktion i Bunne metoden.
 
12:00-13:00 Lunch i Café Basilika.
 
13:15 Studiebesök på Kulturmagasinet.
 
14:30 Vad är mission nuförtiden? Sven -Erik Fjellström reflekterar kring begreppet mission i vår tid.
 
15:30 Fika 16:00 Årsmötesförhandlingar
 
18:00 Helgmålsbön ledd av Petra Hamnström.
 
18:30 Middag i Kyrkans hus med musikunderhållning.

Söndag 19/3
11:00 Högmässa Gustav Adolfs kyrka Efter gudstjänsten serveras enkel lunch till de som ännu inte rest hem.

Anmälan
Senast 14 februari 2017 genom att betala in 100:- till Kvinnor för mission, Sundsvall plusgiro 411166-2.

Boende och specialkost
Bokning av hotellrum och meddelande av specialkost görs senast den 14/2 2017 till:
Hilma Andersson 060-53 10 154,
hilma.andersson@svenskakyrkan.se

Kvinnor för mission har 7 dubbelrum och 7 enkelrum till förfogande. Kvinnor för mission står för boendet och ersätter också ombudens utlägg för resor.


Välkommen till Sundsvall!
 

Anna-Lena Arousell Berglund

Ordf. Riksnivå
Kvinnor för Mission
Tfn: 070-598 39 34

Hilma Andersson
Ordf. Sundsvall
Kvinnor för mission
Tfn: 060-53 10 154