Medlemsförteckning

Till lokal årsrapport från lokalavdelningar och kretsar ska en medlemsförteckning, där medlemmarnas födelseår och datum angetts, skickas in.

Lokal årsrapport. Fylls i för hand och skickas med post.