Rapport från Visby

Under fredagen den 16 mars ansluter  ombuden från fastlandet upp på St Clemens hotell, en efter en.
Den gemensamma måltiden och gemenskapen, under fredagskvällen kändes varm och informativ. Lokalavdelningarna delade med sig av sina erfarenheter och hur de arbetar med information, lotterier och försäljningar. Alla tar 20 kronor för kaffet. Medlemsavgiften till lokalavdelningarna, skiftar hälften tar 50 kr . Några  funderar på höjning till 100kr, något som andra  har. Direktanslutna medlemmar till riks, betalar 100kr. 
Vi startade lördagen med morgonbön som Kerstin Falk ledde oss i med psalmen Morgon mellan fjällen.
Vi var 44 st samlade för att lyssna på journalisten Marika Griehsel som tog med oss in i flyktingsituationen i Världen idag.

Vem är flykting, hur ser en flyktings  ansikte ut? När vi läser eller hör information behöver vi fundera över - Källkritik; Vem ger informationen och i vilket syfte. Vem är mottagaren. Vi kan vara på flykt i våra egna länder, inte bara i Afrika.

Vi är många som dagligen möter osynliga och ansiktslösa, något vi fick samtala om i bikupor. Marika talade även om Agenda 2030, och Världens ansvar för vår miljö.
Marika visade oss filmen ”Gränser”, inspelad före den stora flyktingvågen 2015.
Meverkar gör bland andra Margot Wallström, Stefan Einhorn och Ärkebiskop Antje Jackélen. 

Visbys Biskop Sven-Bernhard Fast ledde oss i stiftsmässan i Domkyrkan. Vi fick även lyssna till honom efterlunch då han talade om; Här en strand vid nådens hav. Detta är även titeln på en bok som Visby stift givit ut och som de närvarande fick ta emot.  Nåden är given till ALLA för alltid. Evigt varar Hans nåd. Den är given gratis. Vårt uppdrag är att ge nåden vidare. Vi ska dela berättelsen om Nåd till våra medmänniskor.

Domkyrkan har en nyrenoverad orgel från 1599 som församlingens organist Claes Holmgren visade oss. Damerna från  Visby älskar sin organist förstod vi.

Årsmötet leddes av Eva Noreborg. Sekreterare för mötet blev sittande, Monika Kellerdal. Vi läste igenom Verksamhets och budget berättelser och lade dem till handlingarna. Inga frågetecken. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och valdes om med ett undantag.Linnea Olsson från Västerås avsade sig uppdraget ganska snart efter förra årsmötet och hennes plats fylldes nu med Rose-Marie Probelius –Seger, Oskarshamn.

Nämnas kan att hemsidan Medformare; kan nu sökas på /ändrar namn till www.kvinnorformission.se . Kvinnor för mission finns även på facebook.

Lördagen avslutades  med en fin måltid i församlingshuset bredvid Domkyrkan.
Vi underhölls av Örjan Klintberg och hans dotter som sjöng texter av nationalskalden Gustaf Larsson. Eva Sjöstrand berättade om Gustaf, och överssatte från Gutemål till svenska.

Efter en underbar frukost lämnade vi vårt bagage i församlingshuset innan vi firade högmässa på Marie Bebådelsedag i Domkyrkan.
Vi fick lite till livs innan vi i olika konstelationer tog oss hem igen.
Ett stort och varmt Tack. Till Visby damerna som styrt om, och tagit han om oss med mat, lokaler och transporter.

Hoppas vi ses i Östersund den 16 mars 2019, om inte förr.

Carina Duvlund

Inspiratörer
Lokalavdelningarna/kretsarna kan bjuda in någon från styrelsen eller tillfråga någon missionär för att inspirera arbetsgruppen. 

Inspiratörer och mer info hittar du här.