KALLELSE

Härmed kallas ombuden från lokalavdelningar och kretsar för Kvinnor för mission till årsmöte i Visby den 17/3 2018.

Program och föredragningslista finns i menyn till vänster
För mer information: ladda ner programbladet


Anmälan
Anmälan gör du senast måndag 19 februari 2018 genom att betala in deltagaravgiften, 100 kr, till Kvinnor för Mission Visby, Bg 5796-3290. Viktigt att ange ditt namn och att avgiften avser årsmöte!

Boende och specialkost
Bokning av hotellrum och meddelande om specialkost görs senast 19/2 2018 Birgitta Börstad tel 070-743 0819 eller
birgitta.borstad@hotmail.com

Vi har bokat 9 dubbelrum och 8 enkelrum på Hotell S:t Clemens som ligger nära Domkyrkan.

Kvinnor för Mission ersätter ombudens resor och boende och mat sånär som 100 kr som utgör deltagaravgift.


Välkommen till Visby!

Inspiratörer
Lokalavdelningarna/kretsarna kan bjuda in någon från styrelsen eller tillfråga någon missionär för att inspirera arbetsgruppen. 

Inspiratörer och mer info hittar du här.