Årsmötet som skulle hållits den 20-22 mars är inställt


Välkommen till Riksårsmöte
 


20-22 mars 2020

i UppsalaProgram
Fredag 20 mars

Gästerna anländer till Hotell Duvan, Dragarbrunnsgatan 69
kl. 18,00 Middag på Samariterhemmets lunchcafé, Dragarbrunnsgatan 70
Visning av Samariterhemmet av direktor Erik Eckerdal


Lördag 21 mars
Kl. 09,00    Morgonbön i S:t Per församlingslokaler, Kvarntorget 4
kl. 09,30    Föredrag och information om Myanmar av Anna-Maria                     Sandström, Kyrkokansliet
kl. 10,30    fikapaus
kl. 11,00    Föredrag Jan Henningsson ” Bland ökenfäder och                             söderbönor - möten med den koptisk-ortodoxa kyrkan i                   Egypten”
kl. 12,15    Lunch på restaurang, därefter fri tid
kl. 15,00    Eftermiddagsfika i S:t Per
kl. 16,50    Årsmötesförhandlingar
                 Samtal om hur vi har det i grupperna
kl. 18,00    Helgmålsbön S:t Pers kyrka
kl. 18,15    Middag i S:t Per
                 Magnus Myrberg: ”Bibliodrama - läsa Bibeln med hela                     kroppen”.  Myrberg


Söndag 17 mars
kl. 11,00 Högmässa i Uppsala domkyrka
kl. 12,30 Lunch på restaurang (anmäl deltagande)


Meddela om du är i behov av specialkost.


Vi har förbokat ett antal rum på hotell Duvan, men du anmäler till Eva Noreborg om du vill bo där – enkelrum eller dubbelrum/dela med vem.


I din anmälan är det också bra att du talar om ankomst – och avresetid.


Kvinnor för mission riks betalar för två ombud per lokalavdelning (Uppsala tre).
Vill Ni komma fler så är ni varmt välkomna men får betala själva för dessa.


Anmälan om deltagande senast måndag 9 mars
till Eva Noreborg
e-mail: eva.noreborg@svenskakyrkan.se
mobil: 070-547 8423

 

Kfm styrelse 2019
 

Rapport från årsmöte i Oskarshamn den 16 mars 2019

2019-03-20 Kvinnor för Mission, årsmöte, program

Lördag 16 mars

Programmet inleddes av Monica Kellerdal med bön och Siri Dahlquists psalm 417, Låt nya tankar tolka Kristi bud

Årets fastekampanj, Johan Hesselgren
Johan Hesselgren berättade om årets fastekampanj och om benämningen ACT. Varför har man ändrat namnen Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen? Många associerar begreppen ”mission” och ”-hjälpen” med nedlåtande attityder och inarbetade mönster– det är vi som förklarar Ordet, det är vi som hjälper dem. En utveckling har skett: i organisationen ACT ingår nu förutom Svenska kyrkan också Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS, och de lutherska kyrkornas internationella arbete. Som helhet är det mycket internationellt!

Vi har samma uppdrag som alltid, och vi arbetar i samverkan med kyrkor och samfund över hela världen. Namnet ACT har vuxit fram som resultat av åtskilliga workshops. Kostar det inte pengar? Jo, men inte av insamlade medel, 10 miljoner kommer från kyrkostyrelsen. ACT – där bokstaven T är formad som ett kors -- betyder Action by Churches Together. Namnet uttrycker gemenskap mellan kyrkor och människor. Och insamlingsresultatet har stigit!

Fasteaktionens klassiska sparbössa är tillbaka. Den är omtyckt, särskilt av barn. Fasteaktionens slogan ”Samma himmel -- samma rättigheter” påminner oss om att det inte är så. Flyktingar kommer i stora skaror och behöver mat och vatten och tak över huvudet. Rohingyas vandrar utdrivna från sina hem i Burma/Myanmar till fattiga Bangladesh, i Sydsudan krigar folkgrupper mot varandra, och otaliga är de flickor som könsstympas, som inte får gå i skolan -- exempel på orättfärdiga villkor finns. Men det är dessa orättfärdiga hinder vi som inte svälter behöver göra allt för att rasera.

Kyrka, religionsmöten och kvinnors rättigheter i Pakistan, Johan Hesselgren
Church of Pakistan grundades 1972 och har åtta självständiga stift och ett ekumeniskt samarbete. Extremistvåld förekommer mot kristna, men även mot andra. Svenska kyrkan stöder arbetet med religionsdialog vid Christian Study Centre och det ekumeniska nätverket Faith Friends. Kyrkan vill stå för ett hopp, inte bara för kristna utan hela världen. Det finns ett flertal kyrkor i landet Pakistan som grundades 1947 för Indiens muslimer.(96% av invånarna är muslimer). Malala som emottog Nobels fredspris år 2014, har givetvis fått stor betydelse för landet. Barnarbete och hädelselagar fördröjer alltför ofta en god utveckling.

Längst ner i samhället är
     en flicka
     den som tillhör en religiös minoritet (till exempel hindu, kristen)
     den som har låg utbildning
     den som är bortgift tidigt – väljer inte själv, men kan neka /förekommer också inom kyrkan

Men många kvinnor finns vid universiteten, och arbete för jämställdhet förekommer vid kyrkans institut Thalita Kum, bland annat med att ta fram identitetskort.

Svenska kyrkan arbetar i Pakistan efter två huvudspår:
     vänskap mellan muslimer och kristna
     flickors rätt till utbildning
     flickors rätt att välja make

Besök i Döderhultarmuséet
Efter lunch fick vi göra ett oförglömligt besök i Döderhultarmuséet, med kvalificerad guidning.
De synnerligen uttrycksfulla träfigurerna täljda i alträ av Axel ”Döderhultarn” Pettersson, män/gubbar, kvinnor/gummor, barn och beväringar, präster och prostar och skollärare gör ett outplånligt uttryck. Och vackra hästar i vild flykt över alvaret, eller de arma krakar ”Ottenbyare” som varken fick mat eller vatten … men också välfödda kor i vänskap med mjölkerskan.

Eftermiddagsfika och årsmötesförhandlingar följde därefter, samt helgmålsbön i det lilla kapellet.

-Ragnhild Greek
 

Rapport från Visby 2018

Under fredagen den 16 mars ansluter  ombuden från fastlandet upp på St Clemens hotell, en efter en.
Den gemensamma måltiden och gemenskapen, under fredagskvällen kändes varm och informativ. Lokalavdelningarna delade med sig av sina erfarenheter och hur de arbetar med information, lotterier och försäljningar. Alla tar 20 kronor för kaffet. Medlemsavgiften till lokalavdelningarna, skiftar hälften tar 50 kr . Några  funderar på höjning till 100kr, något som andra  har. Direktanslutna medlemmar till riks, betalar 100kr. 
Vi startade lördagen med morgonbön som Kerstin Falk ledde oss i med psalmen Morgon mellan fjällen.
Vi var 44 st samlade för att lyssna på journalisten Marika Griehsel som tog med oss in i flyktingsituationen i Världen idag.

Vem är flykting, hur ser en flyktings  ansikte ut? När vi läser eller hör information behöver vi fundera över - Källkritik; Vem ger informationen och i vilket syfte. Vem är mottagaren. Vi kan vara på flykt i våra egna länder, inte bara i Afrika.

Vi är många som dagligen möter osynliga och ansiktslösa, något vi fick samtala om i bikupor. Marika talade även om Agenda 2030, och Världens ansvar för vår miljö.
Marika visade oss filmen ”Gränser”, inspelad före den stora flyktingvågen 2015.
Meverkar gör bland andra Margot Wallström, Stefan Einhorn och Ärkebiskop Antje Jackélen. 

Visbys Biskop Sven-Bernhard Fast ledde oss i stiftsmässan i Domkyrkan. Vi fick även lyssna till honom efterlunch då han talade om; Här en strand vid nådens hav. Detta är även titeln på en bok som Visby stift givit ut och som de närvarande fick ta emot.  Nåden är given till ALLA för alltid. Evigt varar Hans nåd. Den är given gratis. Vårt uppdrag är att ge nåden vidare. Vi ska dela berättelsen om Nåd till våra medmänniskor.

Domkyrkan har en nyrenoverad orgel från 1599 som församlingens organist Claes Holmgren visade oss. Damerna från  Visby älskar sin organist förstod vi.

Årsmötet leddes av Eva Noreborg. Sekreterare för mötet blev sittande, Monika Kellerdal. Vi läste igenom Verksamhets och budget berättelser och lade dem till handlingarna. Inga frågetecken. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och valdes om med ett undantag.Linnea Olsson från Västerås avsade sig uppdraget ganska snart efter förra årsmötet och hennes plats fylldes nu med Rose-Marie Probelius –Seger, Oskarshamn.

Nämnas kan att hemsidan Medformare; kan nu sökas på /ändrar namn till www.kvinnorformission.se . Kvinnor för mission finns även på facebook.

Lördagen avslutades  med en fin måltid i församlingshuset bredvid Domkyrkan.
Vi underhölls av Örjan Klintberg och hans dotter som sjöng texter av nationalskalden Gustaf Larsson. Eva Sjöstrand berättade om Gustaf, och överssatte från Gutemål till svenska.

Efter en underbar frukost lämnade vi vårt bagage i församlingshuset innan vi firade högmässa på Marie Bebådelsedag i Domkyrkan.
Vi fick lite till livs innan vi i olika konstelationer tog oss hem igen.
Ett stort och varmt Tack. Till Visby damerna som styrt om, och tagit han om oss med mat, lokaler och transporter.

Hoppas vi ses i Östersund den 16 mars 2019, om inte förr.

Carina Duvlund

På den här sidan och dess undersidor finner du årsmöten från de tre senaste åren. För tidigare årsmöten se vårt arkiv

Inspiratörer
Lokalavdelningarna/kretsarna kan bjuda in någon från styrelsen eller tillfråga någon missionär för att inspirera arbetsgruppen. 

Inspiratörer och mer info hittar du här.