KVINNOR FÖR MISSION

stödjer Svenska kyrkans internationella arbete

Årsmöte i Visby 17 mars 2018

Ordförandekonferens 20-22 oktober 2017 i Oskarshamn

Kvinnor möter kvinnor, maj 2017

Läs mer om besöket här

Årsmöte 17-19 mars 2017 i Sundsvall

Missionsdagar 1-2 oktober 2016 i Uppsala

Rapport från missionsdagarna hittar du här

Årsmöte 5 mars 2016 i Halmstad

Rapport från årsmötet hittar du här.

Missionsdagar i Uppsala 10-11 oktober  2015

Referat kommer...

Ordförandekonferens Oskarshamn 26 september 2015

Referat från konferensen finns här

Årsmöte 7 mars 2015 i Uppsala

Rapport från detta årsmöte hittar du här.

Missionsdagar 2014 i Uppsala

Läs mer här

Från Verksamhet i Uppsala, Visby och Oskarsham

Kvinnor möter kvinnor

Årsmöte i Oskarshamn 1-2 mars 2014.

Nyheter

Styrelsemöte
Här kan du läsa en sammanfattning av styrelsemötet den 9 november 2018.

Missionsdagar 22-23 september 2018

Anmälan och program hittar du här.

Höstprogram Halmstad

Höstprogrammet för Halmstads missionskrets hittar du r.

Rundbrev juli 2018
Anmälan till utskick av rundbrev kan göras här.

Årsmöte 2018
Kvinnor för mission höll årsmöte i Visby den 17 mars 2018.
Protokoll och rapport från årsmötet hittar du här.

Vårt uppdrag

Senaste nyhetsbrev om Svenska kyrkans internationella arbete.
Mars 2018

Kvinnor för mission Gotland
Kvinnor för mission Gotland höll årsmöte den 10 februari 2018 i Visby.
Se mer här

Kvinnor möter kvinnor 

Den 23 maj anlände 6 kvinnor från Zimbabwe och Swaziland.
Läs mer om besöket här

P129 - Zimbabwe,
Era gåvor ger resultat!

 

Rapport från fältet
 
Läs mer om de insamlingsprojekt Kvinnor för mission stödjer här

Resan till Zimbabwe

Den 16-28 augusti besökte nio kvinnor från Kvinnor för mission Zimbabwe. Läs om deras resa här.

Brev till församlingarna

Folder till de kyrkliga arbetsgrupperna.

Hälsning från Zimbabwe

Rapport av Agneta Jürisoo från hennes och Birgitta Grimhedens besök i Zimbabwe i februari.

Mer om insamlingsprojektet för Thusanang

Årsmöte Halmstad 5 mars 2016

Rapport från årsmötet samt årsmötesprotokoll hittar du här.

Kvinnor möter Kvinnor

Kvinnor för mission fortsätter kontakten med kvinnor i Zimbabwe. I mitten av augusti 2016 reser 9 kvinnor från lokalavdelningarna och riksstyrelsen till Zimbabwe. Besök på missionsstationerna Manama och Menene är inplanerade.

BLI MEDLEM

Sätt in medlemsavgiften 100 kr på Kvinnor för missions bankgiro 5412-2387. Skriv namn, adress och födelsedatum.

 

Framtidsplaner

Nu är planerna i fullgång och många tampas med program-förslag till kommande program. När vi var i Oskarhamn satt vi i tre grupper för att samtala om framtiden,  hur vi kan inspirera befintliga medlemmar, men även fundera på hur vi når ut till andra, och eventuellt nya medlemmar. 
När vi återsamlades, skrev vi ner några av tankarna vi delat.
Här kommer listan. Läs och arbeta vidare